Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuję

71 736 75 55

Infolinia 9:00 - 17:00

Czy umowa z ubezpieczycielem jest zgodna z prawem i nie zawiera niedozwolonych klauzul

Zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie w sytuacji, któraumowa wydawałoby się objęta jest ochroną ubezpieczeniową i nie została wyróżniona w wyłączeniach. Często w takich sytuacja okazuje się, że podstawą do odmowy wypłaty świadczenia staje się niejednoznaczny zapis, który w momencie wystąpienia szkody interpretuje na swoją korzyść. Najprostszym sposobem uniknięcia tego typu problemów jest podpisywanie jedynie tych umów, które nie zawierają tego typu zapisów. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie ocenić zapisy pod kątem zgodności z prawem. Język prawniczy różni się od tego, którym posługujemy się na co dzień, dlatego też nie zawsze umiemy ocenić poprawność umowy pod tym kątem. Jeśli chcemy sprawdzić poprawność umowy, czy też o gorsza mamy problem z wypłatą świadczenia to mamy kilka możliwości konsultacji ze specjalistami. Przede wszystkim bezpłatnych porad w zakresie umów ubezpieczeniowych udzielają powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów. Kontaktować się z rzecznikiem można listownie, telefonicznie, mailowo oraz osobiście. Rzecznik praw konsumenta może również wystąpić w obronie interesów konsumenta w sądzie. Znając się na terminologii prawnej oraz ubezpieczeniach może stać się silnym wsparciem dla osoby, która została ofiarą nieuczciwych praktyk towarzystw ubezpieczeniowych. Rzecznicy mają też prawo wystąpić z interwencją u konkretnego ubezpieczyciela. Działanie rzecznika nie dotyczą jedynie konkretnych zgłoszeń. Jeśli sam rzecznik dopatrzy się niewłaściwych zapisów w umowie ma prawo wystąpić do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pozwami przeciwko przedsiębiorcom o uznanie zapisów w umowach za niedozwolone klauzule umowne. Polisa na życie zawiera zazwyczaj rozbudowaną umowę, w której można zawrzeć wiele skomplikowanych zapisów. Należy pamiętać, że nie wszystkie skomplikowane zapisy są niezgodne z prawem. Nie w każdej też sytuacji rzecznik będzie skłonny interpretować. Przykładowe zapisy, które zgłoszone zostały jako niedozwolone i rażąco naruszające interes konsumenta:
  • po ukończeniu przez konsumenta określonego wieku, ubezpieczyciel wyłącza swoją odpowiedzialność, mimo opłacanych nadal składek i zawartej umowy;
  • ubezpieczyciel zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany zakresu usług określonych w Regulaminie oraz możliwość zaprzestania ich świadczenia;
  • towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany świadczeniodawcy.
Ubezpieczenia indywidualne na życie mają na celu ochronę ubezpieczonego i jego bliskich w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, które istotnie wpływają na ich życie. Celem polisy jest zabezpieczenie bliskich, jeśli z powodu nieuczciwej umowy świadczenie może nie być wypłacone to zakup ubezpieczenia traci sens.